Broker

apr 14, 2021

​Stilling som Commodity Broker inden for råvarehandel

Ønsker du at stå i spidsen for gode handler, og skabe nære kunderelationer inden for professionel handel med korn og foderstoffer?

Vi tilbyder ansættelse i selskabets handelsafdeling, der formidler handel med korn og foderstoffer, hvor den konkrete stilling omhandler handel på både det danske og europæiske marked. Selskabet mægler mellem købere og sælgere af råvarer, som kan være foderstofproducenter, handelshuse, mel- og maltproducenter. Der er tale om en selvstændig stilling med gode, fremtidige udviklingsmuligheder. Kulturen er præget af et travlt miljø i en flad organisation, hvor der er højt humør og plads til forskellighed.

Vi forestiller os, at du er nyuddannet eller har 2-3 års erhvervserfaring og har en kort eller mellemlang uddannelse f.eks. inden for landbrug, handel eller økonomi. Det er klart en fordel at have en baggrund i landbruget, men dog ikke afgørende. Det er derimod altafgørende at have godt købmandsskab, at evne at tænke flere skaktræk længere frem og blive drevet af at lukke en handel, som alle vinder på. En struktureret arbejdsstil med fokus på både helhed og detaljer giver dig overblik og muligheder.

UniMerchants bevæger sig på et internationalt marked – både internt og eksternt – og derfor skal du beherske engelsk i både skrift og tale og gerne tysk. Det betyder også, at markedet sjældent står stille, og jobbet som broker er en livsstil, du skal have lyst til at engagere dig i.

Stillingen er med base i Hedensted, hvorfor en fornuftig køreafstand vil være at foretrække. Der må påregnes ca. 10 årlige rejsedage. Gageforhold forhandles individuelt. For den rette kandidat vil tiltrædelse være hurtigst muligt efter nærmere aftale.
__________________________________

Mærk din ansøgning ”Broker” og send til jdc@uni-corp.dk hurtigst muligt, da der løbende vil blive afholdt samtaler. Du er velkommen til at ringe til CEO Søren B. Nielsen på 69 60 73 00, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Om virksomheden:

UniMerchants ApS er grundlagt i 2010 og er i dag en fremsynet og vækstorienteret virksomhed, der formidler salget af råvarer til og fra den internationale korn- og foderstofindustri. Ligeledes tilbydes  relaterede services, som  markedsinformation og befragtning samt rådgivning omkring generel kontraktafvikling og Risk management. Kunder og samarbejdspartnere serviceres fra kontorer i henholdsvis Danmark, Polen og Tyskland, som samlet set formidler ca. 1,5 mio. tons råvarer årligt og beskæftiger 13 ansatte. UniMerchants ApS har via mange års erfaring oparbejdet et stort netværk og lever efter et klart værdisæt og ambitiøse visioner.